Uitvoerdersapp maakt de cirkel rond met Verbeterdebuurt

De Uitvoerdersapp heeft uitvoerders geïnspireerd, gezorgd voor minder administratie en efficientere werkprocessen. Daarnaast zorgt de app voor duidelijke communicatie tussen melder en oplosser!

Probleem

Een volledige koppeling met Verbeterdebuurt betekent dat het mogelijk is voor gemeenten om vanuit het eigen zaaksysteem meldingen van Verbeterdebuurt te beheren en te behandelen. Maar wij dachten verder. Want is het eigenlijk niet jammer dat er tussen de melder en oplosser zo weinig interactie is? Daardoor gaat er namelijk veel informatie en feedback verloren. Hoe brengen we dus de melder en degene die het moet oplossen dichter bij elkaar?

Oplossing

In samenwerking met gemeente Leerdam hebben wij de pilot: “Uitvoerdersapp” uitgevoerd. De pilot bestond uit het realiseren van de Uitvoerdersapp voor Android apparaten en een testperiode van 6 maanden. In deze periode was het mogelijk voor uitvoerders om direct contact op te nemen met de melder ter plekke, een werkformulier in te vullen en de melder een persoonlijk bericht + foto te sturen van de oplossing.

De app maakt het ook mogelijk bij te houden hoeveel tijd er is besteed aan het oplossen van de melding. Dit is een zeer nuttig hulpmiddel om de kosten van beheer openbare ruimte te monitoren. Komt de uitvoerder onderweg zelf een misstand tegen? Deze kan ook direct worden toegevoegd via de app.