Infra Meldpunt GVB, waar iedereen kan meepraten.

Het GVB infra-meldpunt wordt bedrijfsbreed uitgerold bij het GVB. Het creeërt bewustzijn en geeft iedereen in de organisatie de mogelijkheid om makkelijk infrastructurele knelpunten in het vervoersproces te ontdekken. Het Infra-meldpunt is transparant en inzichtelijk en ​stimuleert gebruikers mee​ te ​denken en te werken aan een excellente dienstverlening aan haar reizigers.

Probleem

Een goede infrastructuur is essentieel voor GVB, de Amsterdamse vervoerder. Dagelijks verplaatsen zich duizenden reizigers zich via tram en bus. Het is essentieel dat hierbij de dienstregeling vlekkeloos en veilig verloopt. Vroege signalering van gebreken gebeurt vaak door de medewerkers van GVB. De vraag van GVB was dan ook hoe zij haar hele organisatie kan betrekken en motiveren melding te maken van alles wat zij tijdens het werk tegenkomen.

Oplossing

Wij bedachten samen het GVB Infra-meldpunt;  een laagdrempelig, intern meldpunt, ontwikkeld voor gebruik door de hele organisatie. Het platform genereert zelf de meldrapporten, contactmomenten en verantwoordelijken en maakt het hele proces inzichtelijk voor iedereen.

Het infra-meldpunt:

·         Stroomlijnt de intake en het verdelen van infrastructuur-meldingen;

·         Geeft het inzicht in zaken zoals knelpunten en doorlooptijden;

·         Organiseert alle communicatie rondom meldingen en maakt deze organisatiebreed inzichtelijk.